Elállási jog gyakorlásának menete


  Kérjük kiemelten vegye figyelembe a következőket:
- A fogyasztót elállási jog illeti meg.
 
- A vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
 
- Az elállásra illetve reklamálásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy a telefaxon indíthatja el a vásárló.
 
- Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.
 
- A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget.
 
- A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 munkanapon belül eljuttatjuk a vevő címére, illetve átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.
 
- A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.


Elállási nyilatkozat minta letöltése ITT